AZİZİYE PARKI PROJESİ

Toplam 27.000 m2 park alanı içerisinde 21.500 m2 yeşil alan (102 adet yetişkin ağaç, 11.000 adet süs bitkisi) - 5.500 m2 sert zeminden (doğal taş) oluşan alanda engelli insanların, yöre halkının rahatlıkla dolaşıp vakit geçirebilecekleri, alanda bulunan tarihsel duvar ile erzurum kenti tarihinde mihenk noktası olan 93 harbinin izlerini taşıyan tarihi bir görsel temaya da yer verilerek kent parkı olarak tasarlanmıştır.

93 Harbi'nde Aziziye Kiremitlik ve Hamidiye Tabyaları ile müdafa vermiş olan Erzurum şehrinin en büyük kahramanlarından biri olan Nene Hatun ve bu savaşta başarı gösteren tüm milli kahramanlar ve tarihsel belgelerden görsel olarak etkilenerek simgelenen Nene Hatun heykelini tüm ziyaretçilerin rahatlıkla görebilecekleri şekilde tasarladık. Nene Hatun Heykeli ile birlikte Bu kahramanlıkların yapıldıkları tabyaları simgeleyen plastik objeler alan içine yerleştirilmiş. bu objeler tabyaların gerçek yerlerini işaret eden doğrultularda yerleştilerek Aziziye Parkı'ndan yola çıkalarak tarihsel olaylara vurgu yapılmıştır. Alanda bulunan tarihsel duvar ile Erzurum kenti tarihinde mihenk noktası olan 39 harbinin izlerini taşıyan tarihi bir görsel tema tasarlanmıştır.Alan kullanıcıların yaş grupları,fiziki ve sosyo ekonimik durumları göz önünde bulundurularak tasarlanan tüm alanlara fonksiyonlar getirilmiştir. Yer yer tasarlanan aktive alanları ile dinamik bir sirkülasyon oluşturulurken bu dinamiği karşılan rahatlama ve dinlenme alanları da oluşturulmuştur. Tasarım geneline engelli erişebilirliği sağlanmıştır.

Özel Projelerinizle Alakalı Görüşmek için