HAKKIMIZDA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin İştirak şirketi olan, Erzurum Çevre, Temizlik, Ağaç, Peyzaj ve Enerji A.Ş. (ÇETAŞ) 14.10.2014 tarihinde kurulmuştur.

Ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alan tüm alanlarda kültürel ve doğal değerlerin korunması sürdürülebilirlik adına ekolojik öncelikli projelerin üretilmesi, doğal çevrenin korunması yönünde şehir ve köylerde insancıl yapılı bir çevrenin geliştirilip canlılığının sürdürülmesine katkıda bulunmak üzere, kentsel yerleşimlerin bir bölümünü ya da bütününü kapsayan kentsel tasarım çalışmalarını yürütmektedir.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sektörün öncüsü olan şirketimiz; sürekli gelişimi, sosyal sorumluluk projelerini, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve gözetilmesi hususlarını esas alarak hizmet sunmaya devam etmektedir.


Özel Projelerinizle Alakalı Görüşmek için