ÇEVRE POLİTİKAMIZ

- İlgili standartların, mevzuatların ve yasaların zorunlu kıldığı tüm çevresel kural ve kriterlere maksimum düzeyde uymak,

- Tüm personeli, müteahhit ve ziyaretçileri bu çevre politikasının gaye ve ruhuna uyacak şekilde bilgilendirmek,

- Standartların korunmasında; Çalışanların katkısını teşvik etmek,

- Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit etmek, olumsuz etkiler varsa en aza indirmek için çalışmalar yapmak,

- Faaliyetlerimiz sırasında kaynaklarımızı (su – elektrik – akaryakıt - inşaat malzemeleri) etkin kullanmak ve gereksiz harcamalardan kaçınarak tasarruf etmek,

- Çevre bilincinin firma içinde yayılması ve öğrenilmesi için eğitimler vermek.


Özel Projelerinizle Alakalı Görüşmek için